โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564

 วันนี้ (1 มี.ค.64) ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร  80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง และเปิดกิจกรรม "ประกันสังคมสู่สถานศึกษา" ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้เรื่องการประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา