โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันนี้ (20 ม.ค.64) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างแรกแก้วให้ประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น. ได้แก่ ตำบลพิชัย ตำบลเสร็จ ตำบลบุญนาค  จำนวน 52 คน และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ได้แก่ ห้างฉัตร และตำบลบ้านเอื้อม จำนวน 40 คน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พื้นที่ลำปาง กล่าวว่า สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่อนสอน กำแพงเพชร ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน และสุโขทัย โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยแยกปฐมนิเทศเป็นรายตำบลตามห้องต่างๆ ดังนี้ ตำบลบ้านเสด็จ ปฐมนิเทศ ชั้น 5 ห้อง 505, ตำบลบุญนาคพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 503, ตำบลพิชัย ชั้น 6 ห้อง 605, ตำบลห้างฉัตร ชั้น 6 ห้อง 603, และบ้านเอื้อม ชั้น 2 ห้อง 203

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา