โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 16 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 16 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (18 ม.ค.64) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 16 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธี
        ทั้งนี้ภายหลังประกอบพิธีฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ "ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ" ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางปรีดา ตัญจนะ ได้รับรางวัล อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, นายจีระศักดิ์ ทองสีลา ได้รับรางวัลนักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ (ด้านทักษะผู้นำ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, และนายกนต์ธร ทรงสุรางค์ ได้รับรางวัล นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ (ด้านทักษะผู้นำ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          ข่าว : จตุพร โปธาคำ
          ภาพ : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา