โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรือนสุกรขุนระบบปิด ในวันที่  ๒๗กรกฎาคม ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

              ๑. นายกรวิทย์     หน่อเครือคำ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา