โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ Big Cleaning Day ที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามหลัก 5 ส. และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ ในกิจกรรมมีนักศึกษาจิตอาสาของคณะฯ สละเวลาในช่วงปิดภาคเรียน มาร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา