โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW.  Manufacturing จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW.  Manufacturing จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัท BMW  Manufacturing  จังหวัดระยอง และ  Automation Park  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมี ผศ.พงศกร. สุรินทร์,  อ.อนาวิล ทิพย์บุญราช, และอ.รัชนีวรรณ  สันลาด  ดูแลนักศึกษาในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน  จำนวน 20 คน ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไป
ภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร. สุรินทร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา