โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะการผลิตและการจัดการโคนม ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะการผลิตและการจัดการโคนม ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา