โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลัง COVID-19

เมื่อวันนี้ (12 พ.ย.63) คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ “บทบาทของสถาบันศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลัง COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีสถาบันศึกษาในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิด ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ยังได้ร่วมเสวนาบนเวที ในหัวข้อ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลัง COVID-19 ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางร่วมเสวนา จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา