โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-11-13

สภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาจัดประชุมสัญจรและเชิญผู้นำในวงการอุดมศึกษาระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

        นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาเปิดเผยว่า  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดการประชุมสภาครั้งที่  10/2563 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  "บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีต่อประชาคมเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความเปลี่ยนแปลง" ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอเสนองานวิจัยเด่นเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนฯ
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และร่วมออกบูธนิทรรศการนำเสนอเสนองานวิจัยเด่นเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนฯ วันนี้ (13 พ.ย.63) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการลง... >> อ่านต่อ


งานประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  ณ ห้อง 15-505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 13 พฤษจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดำเนินงานโดย งานวิชาการ กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และขึ้นเวทีร่วมเสวนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลัง COVID-19 เมื่อวันนี้ (12 พ.ย.63) คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ “บทบาทของสถาบันศึกษาในจังหวัดลำปาง ต่อการผลิตบั... >> อ่านต่อภาพบรรยากาศการรายงานตัว โครงการโควตาพิเศษ
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  ในโครงการโควตาพิเศษ "นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร" ปีการศึกษา 2564 จึงประกาศให้มารายงานตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกองการศึกษาลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา