โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา