โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษญี่ปุ่นประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษญี่ปุ่นประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2559  ซึ่งจะจัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิธีการสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และสมัครทาง online  ได้ที่ www.jlptonlinethauland.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-814344,053-814550


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา