โลโก้เว็บไซต์ การเผยแพร่คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเผยแพร่คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุให้กับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการขอใช้ที่ราชพัสดุ และหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยดาวน์โหลดคู่มือฯได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ เมนูบริการข้อมูล/คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ที่ราสชพัสดุ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา