โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning” รุ่นที่ 4 “Neuro Leadership for Innovative and Strategic Executivies (NISE) : ภาวะผู้นำเชิงปราสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2  และโครงการสอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching to be a Genius like Da Vinci)  ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/ หรือ 02-441-9729, 02-441-9734 หรือ 086-320-5925 ค่าลงทะเบียนการอบรมไม่รวมค่าที่พัก รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา