โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          จังหวัดลำปางขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2563 ตามแนวทางดังนี้
          1. ผู้ร่วมทำบุญและต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ทำบุญโดยผ่าน QR Code-Donation
          2. ผู้ร่วมทำบุญที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี หรือต้องการนำส่งเงินรวมยอดแล้วมีรายชื่อเพื่อขอใช้สิทธิ์ลดหน่อยภาษีในภายหลัง ให้โอนเงินเข้าบัญชี “กฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง” เลขที่ 503-087-6480
          3. เงินสด สามารถร่วมทำบุญเป็นเงินสด นำส่งได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมแนบแบบนำส่งเงิน รายละเอียดตามแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง 0 5426 5031-32 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 0 5422 8763


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา