โลโก้เว็บไซต์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 กันยายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันนี้ (16 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงาน ในการลงพื้นที่ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ฯ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาความร่วมมือทางวิชาการฯ การลงพื้นที่และสำรวจความพร้อมในโครงการดังกล่าว, ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำเสนอ การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด, ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา นำเสนอโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมหารือความร่วมมือโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจโดยรอบมหาวิทยาลัยฯและเยี่ยมชมโครงการวิจัยเกี่ยวกับกาแฟพิเศษ ณ อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับโครงการวิจัยดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา