โลโก้เว็บไซต์ โครงการฑูตความความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A:Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการฑูตความความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A:Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มูลนิธิธรรมดี กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A:Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -25 กันยายน 2559  ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6102375


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา