โลโก้เว็บไซต์ ขอรับการสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอรับการสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจำหน่ายดอกมะลิ  ในโครงการส่งเสริมงานอาชีพสำหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และการมีรายได้ระหว่างเรียน ในราคาช่อละ 10 บาท  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ครูแจ๊ค 081-2888565 , 083-7602149


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา