โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563รายละเอียดเพิ่มเติม www.intouchstation.com หรือคลิกรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา