โลโก้เว็บไซต์ การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม  2559 เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-6459000 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา