โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการกลาง ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา