โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการบันเทิงในกองลูกเสือ ให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคลากรที่สนใจในกิจกรรมลูกเสือ  ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม  2559  ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ส่งใบสมัครตั้งแต่บักนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2559  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-6392165 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา