โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมพาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมพาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยได้พาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ไอติมบ้านดง ลำปาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าล้อ ลำปาง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเพาะรัก ลำปาง และข้าวแต๋นทวีพรรณ อำเภอเกาะคา ลำปาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกท่าน ได้รับแรงบันดาลใจ ความสนุกสนาน ความรู้ ประสบการณ์ในการทำไอศกรีมรสชาติต่างๆ วิธีการเพาะเห็ดแบบต่างๆ รูปแบบการทำสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว และเทคนิคการทำข้าวแต๋น รสชาติหลากหลาย และวิสาหกิจชุมชนทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา