โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (22 ก.ค.63) ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพอันเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย รวมถึงสามารถคัดกรองตรวจค้นหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การรักษาหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคลุกลาม ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับทราบผลการตรวจ จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สุขภาพที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : ปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา