โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 เพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยและแผนงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 เพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยและแผนงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 เพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยและแผนงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน

วันนี้ (22 ก.ค.63) ที่ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 15–603 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา กล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 มีคณจารย์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง, สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา, และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยและแผนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติและความต้องการของแหล่งทุน

สำหรับเนื้อหาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2564 มีการนำเสนอบริบทการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ และแผนที่นำทางงานวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, แบ่งกลุ่มระดมสมอง ทิศทางแต่ละคลัสเตอร์การวิจัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, และตัวแทนกลุ่มนำเสนอแผนงานวิจัยกลุ่ม

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา