โลโก้เว็บไซต์ โครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  1. รายละเอียดการตรวจ ดังนี้

๑.๑  ตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย

๑.๒  ตรวจวัดกรุ๊ปเลือด

๑.๓ เอ๊กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล พร้อมแปลผลโดยรังสีแพทย์

 

หมายเหตุ  :  นศ.หญิง เตรียมเสื้อยืดมาเพื่อรับการตรวจเอ๊กซเรย์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา