โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-15

โครงการการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดการตรวจ ดังนี้ ๑.๑  ตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย ๑.๒  ตรวจวัดกรุ๊ปเลือด ๑.๓ เอ๊กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล พร้อมแปลผลโดยรังสีแพทย์   หมายเหตุ  :  นศ.ห... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา