โลโก้เว็บไซต์ ชคลป.รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชคลป.รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงระยะเวลา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม -12 ตุลาคม 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม -28 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา