โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-14

แจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศแจ้งเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและท่องทเยวในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกชาติทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป   ดังรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการอบรม
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

        สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19  หลักสูตรการพลิกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่  หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.training.nida.ac.th หรือ 0 2727 3597 และ 0 2727 3231 , 0 27273213-14 >> อ่านต่อ


ชคลป.รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดลำปาง กรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงระยะเวลา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม -12 ตุลาคม 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม -28 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนมิถุนายน 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนมิถุนายน  2563 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา