โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  RUN  TOGETHER  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  RUN  TOGETHER โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางตั้งแต่ 26 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2563 รายละเอียดการสมัครตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา