โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-02

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  RUN  TOGETHER โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน -25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางตั้งแต่ 26 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2563 รายละเอียดการสมัครตามแนบ >> อ่านต่อ


การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกสถาบัน
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา