โลโก้เว็บไซต์ การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอกสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา