โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ป่าไม้ลำปาง รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ป่าไม้ลำปาง รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ป่าไม้ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกรป่าชุมชนประจำจังหวัด  สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป่าไม้ลำปาง  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เลขที่ 30 ถนนท่ามะโอ  ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์  0 5422 3298 ต่อ 101 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา