โลโก้เว็บไซต์ ชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทำหน้ากาก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) ส่งมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทำหน้ากาก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) ส่งมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (face shield DIY) โดยส่งมอบแก่โรงพยาบาลลำปาง  50 ชิ้น และโรงค่ายสุรศักดิ์มนตรี 50 ชิ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
       สำหรับ Face Shield เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เพื่อป้องกันน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และเลือด ของผู้ป่วยติดเชื้อกระเด็นเข้าหน้า และต้องใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่หลายสถานพยาบาลกำลังจะขาดแคลน  โซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปสอนวิธีการทำหน้ากาก Face Shield เพื่อใช้เอง และส่งให้สถานพยาบาลได้มีใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ทำเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ โดยสมารถทำได้ง่ายโดยตัดฟองน้ำอเนกประสงค์ ให้ได้ขนาด 1x10x1 นิ้ว จากนั้นติดเทปกาวสองหน้าลงบนฟองน้ำให้ได้ความยาวพอดี  ดึงเทปกาวออกและนำฟองน้ำไปติดกับแผ่นใสขนาด A4 ในด้านยาว  จากนั้นนำยางยืดมาติดกับแผ่นใสด้านที่มีฟองน้ำ โดยใช้แม็กเย็บให้ติดกับแผ่นใสทั้งสองข้างก็สามารถนำไปใช้ทดแทนที่ขาดแคลนได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา