โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการสอบ Pre-test และ Post-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 และตารางห้องเรียนโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 กค 59 และ 1-5 สค 59

>> ตารางการสอบ Pre-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 (28 ก.ค. 2559)

>> กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (Preparatory English Course) (28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2559)

>> ตารางห้องเรียน โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปี 2559
 
>> ตารางการสอบ Post-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 (5 ส.ค. 2559)

‪#‎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ภาษาฯ‬ มทร.ล้านนา ลำปาง โทร. 054-342547 ต่อ 247 และ 243


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา