โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย” เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-14.00 น.  ณ ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-268701 ต่อ 5123 หรือ 1526


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา