โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 16 เมษายน -15 ตุลาคม 2563  รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.otep.go.th  หรือติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ดทร 0 5482 1201 ต่อ 13 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา