โลโก้เว็บไซต์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ออมเพิ่มดี มีแต่ได้” สำหรับสมาชิก กบข. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ออมเพิ่มดี มีแต่ได้” สำหรับสมาชิก กบข.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย กบข. ได้จัดให้มีการรณรงค์สนับสนุนการออมเพิ่มเพื่อความมั่นคงในยามเกษียณของสมาชิก โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563  สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยศึกษารายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา