โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการแห่เทียนพรรษา  ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ถวายวัดมิ่งเมืองมูล ในวันที่ 14 กรกฎาคม  2559  เวลา 09.30 น.  ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดพื้นเมือง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา