โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-07


นักวิจัยที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความงานประชุมวิชาการ 9 มทร.
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีนักวิจัยจำนวนมากที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความ ดังนั้นจึงทำการเปิดระบบให้กับนักวิจัยที่ส่ง extended abstract ฉบับแก้ไข ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้นักวิจัยสามารถ upload extended abstract ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559เว็บไซต์: การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครพนักงาน
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

           บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  จำกัด  (มหาชน) กำลังจะเปิดสาขาที่ บี๊กซี ลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจ พร้อมสัมภาษณ์ทันที่ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 -16.00 น.  ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำปาง (ชั้น 3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-3491387  ในตำแหน่ง  ผู้จัดการสาขา/ หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน/เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉาย/พนักงานบริการประจำ/พนักงานบริการรายชั... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการแห่เทียนพรรษา  ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  ถวายวัดมิ่งเมืองมูล ในวันที่ 14 กรกฎาคม  2559  เวลา 09.30 น.  ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดพื้นเมือง  >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)" ( >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการปลูกข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา