โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการดนตรีในสวน “ชวนน้องร้องเพลงรัก” ส่งเสริมความสามารถนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการดนตรีในสวน “ชวนน้องร้องเพลงรัก” ส่งเสริมความสามารถนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        19 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการดนตรีในสวน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี   ณ ลานหน้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
        นายยุทธการ  ทองด่านตก นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่หล่อหลอมจิตใจ ที่ก่อให้เกิดความสุข ความปิติยินดี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างสรรค์ และสร้างมิตรภาพที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี และรู้จักเห็นใจผู้อื่น ทางสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีการจัดโครงการดนตรีในสวน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจดนตรีได้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
       สำหรับการจัดกิจกรรม ดนตรีในสวน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดภายใต้แนวคิด “ชวนน้องร้องเพลงรัก” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของคณาจารย์และนักศึกษา  การจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา บูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมจำนวนมาก นายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวในตอนท้าย
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ /ที่มาของข่าว : ยุทธการ  ทองด่านตกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา