โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ MOU ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ MOU ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๕๙  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สภาสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Chinese Academy of Social Sciences)   โดยปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในกิจกรรมวิจัย เรื่อง “การสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : ศึกษาเปรียบเทียบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน”    ระหว่างวันที่   24 พฤษภาคม – 6  มิถุนายน  2559   เป็นเวลา  14  วัน   ณ  กรุงปักกิ่งและมหานครฉงชิ่ง   สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  กล่าวว่า การไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศครั้งนี้ ได้สร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยในการเก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลกซึ่งหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ตลอดจนก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระดับนานาชาติกับสถาบันวิจัยที่สำคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเดินทางครั้งนี้ได้เข้าพบเพื่อหารือทางวิชาการกับ Professor Peng Xuefang นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ณ สถาบันชาติพันธุ์และวัฒนธรรมศึกษา สภาสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Chinese Academy of Social Sciences)   กรุงปักกิ่ง  ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ขณะเดียวกันยังได้เข้าพบ Miss Liu Xiaojing รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติ ณ สภาสังคมศาสตร์แห่งมหานครฉงชิ่ง  (Chongquing Academy of Social Sciences) ในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนาที่สำคัญ

 นอกจากการหารือทางด้านวิชาการแล้ว การเดินทางครั้งนี้ยังได้เก็บข้อมูลวิจัยตามแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน  อาทิ  พระราชวังต้องห้าม   วัดยงเหอคง  พระราชวังฤดูร้อน  หอบูชาฟ้าเทียนถาน ในกรุงปักกิ่ง     ผาหินแกะสลักแห่งต้าจู๋ ในมหานครฉงชิ่งอีกด้วย   อาจารย์ไพโรจน์กล่าวในตอนท้าย

        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

        ที่มาของข่าว /ภาพ : อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา