โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20 เสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา 7 สถาบัน พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพปีถัดไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20 เสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา 7 สถาบัน พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพปีถัดไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 619 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20 “ราชภัฎลำปางเกมส์” สายสัมพันธ์แห่งกีฬา  สายสัญญาแห่งประเพณี  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 7 สถาบันในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีเปิดและรับมอบธงเป็นเจ้าภาพปีถัดไป
          ณัฐปัตย์  เกตุดี นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางทั้ง 7 สถาบัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและยังนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน
          สำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และมหาวิทยาราชภัฏลำปาง (เจ้าภาพ)  โดยจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส  เปตอง ฟุตซอล ตะกร้อ และบาสเกตบอล ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ทีมหญิง และรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล ทีมชาย โอกาสนี้ได้นำนักศึกษาร่วมแสดงชุดเบิกน่านฟ้า ณัฐนรีศรีเขลางค์   เพื่อรับธงในการเป็นเจ้าภาพประจำปีการศึกษา 2563 ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม นายกสโมสรฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ผู้ฝึกสอน มทร.ล้านนา ลำปาง /กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฎลำปาง
          ที่มาของข่าว : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา