โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22  กรกฎาคม  2559 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  2559  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pol.cmu.ac.th หรือโทร. 053-942951


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา