โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “i-MEDBOT Innovation Contest 2016” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “i-MEDBOT Innovation Contest 2016”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาสาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “i-MEDBOT Innovation Contest 2016” เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม  2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.tcels.or.th/robot   หรือ โทร.02-6445499 ต่อ 100  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา