โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-05

ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

                 ตามมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น         ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “i-MEDBOT Innovation Contest 2016”
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาสาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “i-MEDBOT Innovation Contest 2016” เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม  2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.tcels.or.th/robot   หรือ โทร.02-6445499 ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 22:00 – 01:00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา