โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moc.go.th/lamphun  หรือโทร. 098-4651750


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา