โลโก้เว็บไซต์ ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทัพนักกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ทัพนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36  “ลีลาวดีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง และ ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมชมและเชียร์ พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ทุกคนเป็นเยาวชนที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีความสนใจ ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ยังเป็นการปลูกฝัง ให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และมีความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะทำให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงาน และการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข เขตพื้นที่ลำปาง จึงมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาอย่างรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
          สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเปตอง กีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล โดยนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้า 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา