โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับโชคทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับโชคทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน  สาขาแม่ทะ มอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในโอกาสร่วมเปิดบัญชีธนาคารและเปิดใช้งานระบบ Mobile Banking (MyMo)  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม โดยมี ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
          สำหรับนักศึกษาที่ได้รับโชคทุนการศึกษาประกอบด้วย นางสาวมณีรินทร์ ก๋ายะ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 3,000 บาท นายธีรนัย  ศรีงามบริสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1,000 บาท
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา