โลโก้เว็บไซต์ วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง FM 107.5 MHz. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ ในโครงการบริจาคของช่วยน้องต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่ขุนรวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 14-15 ธันวาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง FM 107.5 MHz. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ ในโครงการบริจาคของช่วยน้องต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่ขุนรวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 14-15 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง FM 107.5 MHz. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ ในโครงการบริจาคของช่วยน้องต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนแม่ขุนรวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 14-15 ธันวาคม 2562

สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง (วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง) ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ เพื่อนำไปบริจาคให้นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนแม่ขุนรวม และผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยสิ่งของที่รับบริจาค ได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ อาทิ ถุงเท้า ถุงมือ เสื้อกันหนาว แพมเพิสสำหรับผู้ป่วยติดเตียง สำหรับโครงการบริจาคของช่วยน้องต้านภัยหนาว สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสาธารณะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง (วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง) ร่วมกับชมชมวิทยุ CB ภาคเหนือเชียงใหม่ ความถี่ 245 ช่อง 79 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำสิ่งของและทุนทรัพทย์ที่ได้รับบริจาคจัดซื้อเสื้อกันหนาวเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประจำทุกปี ผู้สนใจร่วมบริจาคติดต่อสอบถามได้ที่ 054-342547-8 หรือ 092-4910653, 088-2908458, inbox เพจประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง https://www.facebook.com/pprrmutllampang/

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง) ออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่ 107.5 Mhz. ประเภทกิจการ บริการสาธารณะ ภายใต้การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนมคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทอลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ.2555
ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา