โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์และนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าทั่วประเทศ ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง ร่วมให้กำลังนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่
          สำหรับการร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง เจ้าภาพในการจัดประชุม และภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการบริการสังคม อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนตลอดการประชุม โดยปฏิบัติหน้าที่ 3 จุด คือ   ท่าอากาศยานลำปาง   โรงแรมที่พัก และรถตู้บริการรับ-ส่ง  
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
          ภาพ : คณะทำงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา